Giełda należności - kompensaty

''INSTAL - ADEX'' Adam Siewierski NIP 6462669427
43-143 LĘDZINY ul. Lędzińska 41/11

Wartość długu: 48 358,03 PLN
Data wymagalności: 2009-11-12

POSIADAMY TYTUŁ WYKONAWCZY