Giełda należności - kompensaty

HYDRO-INSTAL-K KĄKOL KATARZYNA NIP 5531571821
34-300 ŻYWIEC UL.ŁĄCZNA 10

Wartość długu: 273 287,38 PLN
Data wymagalności: 2010-09-26

DŁUŻNIK PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POSIADAMY TYTUŁ WYKONAWCZY WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI