Giełda należności - kompensaty

MONIMAR BUD FIRUT MARIAN NIP 6331000540
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL.STAWOWA 12A

Wartość długu: 6 077,77 PLN
Data wymagalności: 2009-05-21

POSIADAMY TYTUŁ WYKONAWCZY