Giełda należności - kompensaty

FHU NOWAK INSTALBUD - LUCJAN NOWAK NIP 8681009198
32-700 BOCHNIA UL.KAROSEK 55E

Wartość długu: 52 718,32 PLN
Data wymagalności: 2009-10-21

TYTUŁ WYKONAWCZY - dłużnik prowadzi obecnie działalność również w formie sp. z o.o. pod tym samym adresem.